Fotografering

For mig består fotografering af 8 forskellige aktiviteter:

 • Planlægge opgaven
  Inden jeg går igang med en fotoopgave, lægger jeg som regel altid en plan. Jeg overvejer, hvad jeg vil fotografere, og hvordan jeg vil gøre det. Det kan fx være til en familiefest eller på en ferierejse.
 • Fotografere
  En gang imellem kan jeg blive helt "høj" af at fotografere. For mig er at fotografere ligesom at gå på opdagelse. Jeg kigger hele tiden efter de gode motiver og overvejer, hvad der er væsentligt, og hvordan det bedst kan fastholdes i et billede.
 • Udvælge til billedbehandling
  Jeg tager ofte mange billeder, og derfor udvælger jeg altid de billeder, som jeg vil arbejde videre med. Jeg opdeler billederne i serier, fordi serier fortæller en historie i langt højere grad end enkeltbilleder.
 • Efterbehandle
  Jeg efterbehandler altid mine billeder. Næsten alle billeder vinder ved beskæring, justering af lys og farver mv.
 • Opdele i serier
  Blandt de efterbehandlede billeder, vælger jeg, hvilke der skal indgå i en serie. Jeg opdeler billederne i serier, fordi serier fortæller en historie i langt højere grad end enkeltbilleder.
 • Beskrive indhold
  Jeg har som regel godt styr på, hvor mine billeder er taget, men det kan ofte kræve en indsats at lave en ordentlig beskrivelse. Nogle motiver har ofte en interessant historie, som jeg synes det er værd at efterforske, og andre kan være vanskelige at identificere præcist, fx. en fugl, en blomst eller en koralfisk.
 • Præsentere og udstille
  Jeg lægger vægt på, at andre ser mine billeder, og vil gerne høre andres mening. Det er bl.a. derfor jeg har lavet dette web-sted til mine billeder. Nogle af mine billedserier bliver også til fotobøger og kalendere, mens udvalgte enkeltbilleder forstørres og monteres i rammer og hænges op på væggen.
 • Finde inspiration
  Jeg har nogle enkelte foto web-steder på nettet, som jeg følger med i. Desuden abonnerer jeg på et fototidsskrift, som kommer en gang om måneden, og læser en del bøger.

At fotografere er selvfølgelig på alle måder den centrale aktivitet i fotografering, men for mig fylder de andre aktiviteter mindst ligeså meget, og alle giver et væstentligt bidrag til det endelige resultat.